“è arrivatu lu fruttu nou” stornelli popolari salentini

Una tradizionale e simpatica interpretazione di uno degli stornelli popolari salentini più simpatici:

è arrivatu lu fruttu nou, o semplicemente “fruttu nou” in italiano il frutto nuovo.

“Lu Fruttu nou” testo

Ecco il testo de “lu fruttu nou” – stornello popolare salentino

E’ rrivatu lu fruttu nou,

ed è lu cummarazzu, beddhra mia tamme te brazzu quannu mammata nu nc’è

Ritornello

Quannu mammata nun c’è lassa tuttu e chiama me ca te jutu llu caricare, allu scaricare quannu nc’è

E’ rrivatu lu fruttu nou,

ed è lu pummitoru, beddhra mia tamme te ndoru quannu mammata nu nc’è

E’ rrivatu lu fruttu nou,

ed è lu pipirussu, beddhra mia tamme te lluzzu quannu mammata nu nc’è

E’ rrivatu lu fruttu nou,

e gete la cirasa, beddhra mia ulia te vasa quannu mammata nu nc’è

 

Altri stornelli popolari da ascoltare sono:

Video de “lu fruttu novu” stornelli popolari salentini