“Lu Prosperu” di Bruno Petrachi

La canzone “Lu prosperu” di Bruno Petrachi.

Come al solito vi mostriamo la versione storica del padre Bruno e la nuova versione di Enzo Petrachi, il figlio.

Testo di “Lu prosperu” di Bruno Petrachi

Ulia cu bisciu propriu ce te sienti
Sci sienti numinare quacche stria

Piedi la capu e nu cumbini nienti
Te minti mienzu comu la sciuedia

La stria te moi ae cchiandu sci la dduma
Sci cappi propriu tie ce te cumbina

Lu fuecu te l’amore nu sse duma
Cu nu posperu fiaccu te cuscina

Ma cce buei cu gli anni toi
Cussi’ becchiu e scumbenatu

Nciole fuecu mpezzecatu nciole fuecu mpezzecatu
Pe le fimmene te moi

Ma lu tou gia’ se sta spiccia
Per lo meno n’de sicuru
Sci lu posperu nu mpiccia

Te nde bbinchi stai allu scuru
Te nde bbinchi stai allu scuru

Ulia cu te convinci ca a spicciatu
Fasci’ lu giovanottu comu a nui

Ma tie si de lu sieculu passatu
Pe tie nu n’ce da fare propriu chiui

Percio’ te pueti mintere l’inchiali
Cu biti megghiu ma ta stare scittu

Besogna te convinci ca nu m’bali
Cu te licchi li musi e tiri rittu

Ma cce buei cu gli anni toi
Cussi’ becchiu e scumbenatu

Nciole fuecu mpezzecatu nciole fuecu mpezzecatu
Pe le fimmene te moi

Ma lu tou gia’ se sta spiccia
Per lo meno n’de sicuru

Sci lu posperu nu mpiccia

Te nde bbinchi stai allu scuru
Te nde bbinchi stai allu scuru

Video “Lu Prosperu” di Bruno Petrachi